Istoric

Istoricul parohiei Sfanta Cuvioasa Paraschiva Bellu

Istoricul parohiei Sfanta Cuvioasa Paraschiva Bellu

  • Adaugat : 11 Februarie 2018

  

    I. Arhiepiscopia Bucureştilor
      I.1. Protoieria Sector 4 capitală
      I.1.1. Parohia” Cuvioasă Paraschiva” – Bellu

                    Istoric Biserica


      A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE. [PREZENTAREA GENERALĂ A CARTIERULUI - GEOGRAFIC, ISTORIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia este situată în cartierul Berceni, sect.4, din Bucureşti, în partea de sud a acestui sector, având în vecinătate Orăşelul Copiilor şi Spitalul Clinic de copii Marie S. Curie. Denumirea cartierului se crede că îşi are originea de la cuvântul „berc” ce înseamnă „pădurice” fiind o zonă cu vegetaţie abundenţă. O altă ipoteză ar fi aceea că, originea este de la contele Miklos Bercsenyi, care după eşecul revoltei habsburgice s-a stabilit la sud de Bucureşti în anul 1703, primind un teren în această zonă. Încă o ipoteză ar fi atestarea documentară a comunei Berceni din anul 1598, localitate ce se afla în zona apropiată cartierului cu acelaşi nume.

     Dezvoltarea cartierului Berceni şi a celorlalte cartiere vecine din acelaşi sector 4, are loc după anul 1964, când se începe construcţia unor noi ansambluri de locuinţe în partea de sud a oraşului la vest de şoseaua Berceni şi pe terenurile fostelor localităţi Şerban Vodă, Progresul, Apărătorii Patriei. Un rol important l-a avut ridicarea uzinei IMGB în anul 1963 fapt ce a generat ridicarea acestor cartiere.

     B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORICUL ZIDIRII EI]. Din arhiva bisericii şi actele găsite la parohie, reiese că parohia „Cuvioasă Paraschiva” este înfiinţată în anul 1952, luna decembrie, prin ordinul 18517/1952 al Ministerului Cultelor la cererea credincioşilor din această zonă. Din momentul înfiinţării parohiei, preot paroh fiind Zaharia Chiru s-a trecut la amenajarea unei capele într-o casă particulară la intersecţia str. Sold. Mincă Dumitru cu str. Vultureni. Aceasta capelă a fost amenajata şi împodobită cu icoane şi mobilier precum şi obiecte de slujbă, fiind funcţională o perioadă de timp până când s-a ridicat actuala biserica.

      În anul 1956, preotul paroh Chiru Zaharia prin strădania credincioşilor a cumpărat un teren în aceiaşi zonă pe str. Lică Gheorghe nr.28, în suprafaţa de 500 mp.cu scopul ridicării unei bisericuţe „modeste” şi a casei parohiale după cum reiese din actele oficiale ale parohiei de la acea vreme. În anul imediat următor (1957) s-a început întocmirea actelor, planurilor şi documentaţiei privind ridicarea bisericii precum şi cumpărarea de materiale de construcţie. Datorită perioadei istorice potrivnice Bisericii, fiind şi perioada de început a comunismului în ţara noastră, biserica parohială s-a ridicat foarte greu cu efortul pr. paroh Chiru Zaharia fiind şi prim cititor, al enoriaşilor şi alţi credincioşi din capitală. Acest lucru se observă din faptul că, lucrările se încep în anul 1957 şi sfinţirea sfântului locaş are loc în anul 1983, după cum reiese din pisania bisericii al cărei text îl redam integral: „În Numele Sf. Treimi aceasta biserică închinată „Cuvioasei Maicii Paraschiva” s-a început în anul 1957 cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Justinian, zidită cu cheltuiala multor creştini. S-a sfinţit în ziua de 14 oct.1983 de către episcopul Roman Ialomiţeanul în timpul Arhipăstoririi Preafericitului Părinte Patriarh Iustin. Iniţiatorul, ctitorul şi primul ei slujitor fiind preot paroh Zaharia Chiru, ajutat de Consiliul Parohial şi arhitectul lucrării Anghel Marcu.”

     ARHITECTURĂ.PLAN, DIMENSIUNI.MATERIALE DE CONSTRUCŢII. Biserica este construită după planurile şi documentaţia întocmită de dl. arhitect Anghel Marcu, este construită sub formă de „corabie”, forma păstrată până azi, are dimensiuni mici de 15 m lungime, 6 m lăţime şi 12 m înălţime la turla. Biserica este zidită din cărămidă cu zidul subţire de 30 cm, având pe naos o turlă cu 8 ferestre; acoperişul iniţial al bisericii a fost din ţiglă, actualmente fiind acoperită cu tabla tip Lindab. În interior este pardosită cu marmură albă iar pe mijloc şi solee cu marmură tip „Ruschita”, este înzestrată cu străini din lemn de stejar iar catapeteasma de dimensiune mică este din lemn, sculptată cu modele şi simboluri creştine. Pictura bisericii este realizată în tehnica „fresco”, actualmente necesită restaurare.

     OBIECTE DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI.Biserica nu deţine obiecte vechi şi de patrimoniu.

     ŞIRUL PREOŢILOR PAROHI. Pr. Zaharia Chiru (1952-1991); Pr. Gheorghe Stoian (1992-2010); Pr. Ioan Roşu (2011).

        C. CIMITIRUL.Parohia nu deţine cimitir.

            D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT. S-au organizat şi desfăşurat pelerinaje la mănăstirile din ţara precum şi în Tara Sfânta Grecia şi Muntele Athos cu enoriaşii parohiei, în fiecare an se trimit tineri până în 18 ani în tabere organizate de Arhiepiscopia Bucureştilor – Sectorul Tineret.

            E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. În cadrul parohiei se desfăşoară activităţi de întrajutorare a persoanelor defavorizate, singure, bătrâni, familii cu mulţi copii, persoanelor de etnie rromă, s.a. Se organizează mese la Centrele de Bătrâni şi a persoanele cu disabilităţi din sect. 4 şi capitală. (Ex.: Căminul spital” Sf. Luca, Centrul de bătrâni din loc. Ciolpani -Ilfov). Pentru intensificarea activităţii pastoral misionare şi social - filantropice în parohie periodic se fac cateheze misionare cu tinerii şi credincioşii în zilele de miercuri şi vineri după săvârşirea sfintelor slujbe. Totodată la sărbătorile mari religioase şi în cadrul hramului bisericii se desfăşoară acţiuni de caritate.Se identifica de către tinerii parohiei cazurile sociale cu probleme speciale pentru a fi ajutate persoanele aflate în situaţii dificile.

           F. DATE DE CONTACT PAROHIE. HRAM.” SF.Cuvioasa Paraschiva”; ADRESĂ: Str. Sold. Mincă Dumitru nr 27, sect 4, Bucureşti. OFICIUL PAROHIAL: e-mail: pr_roşu _ioan @ yahoo.com.

         Bibliografie: Arhiva parohiala a Bisericii „Cuvioasa Paraschiva” sect.4 Bucureşti; anii 1952-2015.

Cele mai recente
Istoricul parohiei Sfanta Cuvioasa Paraschiva Bellu

Istoricul parohiei Sfanta Cuvioasa Paraschiva Bellu

25 Ianuarie 2018